Friday, March 9, 2012

Taking pictures at the beach

Enjoying the view
 I am a certified CANONista, But i can't take away my nikon digicam. kasi kahit papaano may handycam pa rin ako then maganda pa ang quality ng picture galing dito. But then kapag SLR na ang usapan CANON pa rin ako. Kailan kaya ako makakabili ng mas mataas na unit at bongga bongga lens!! Crossfinger!!!


Trying to take a good shot

Looking at my shots. 

Beach line going to station 1. Taken using my Nikon Digicam.

Beach line going to station 3. Taken using my Nikon Digicam.
Sand Castle turns like a trash!! Ross @ Boracay

No comments:

Post a Comment